Moje cesta na Ostrov plný dětí

Mým posláním jako mámy a autorky projektu Ostrov pro děti je inspirovat rodiče k vytváření bezpečných a respektujících míst pro jejich děti a to v podobě školek a škol založených mimo systém.

Ukazuji rodičům jak je možné i mimo domov zvládnout to nejcitlivější dětské období s láskou a respektem a přináším dětem šanci vybudovat si pevné základy, na kterých budou moci stavět po celý svůj život.

Provedu vás založením a tvorbou podporujícího prostředí pro vaše děti, ve kterém se budou moci zdravě rozvíjet a vzdělávat.

Jsem šťastnou mámou a autorkou projektu Ostrov pro děti. Projektu, který si dal za svůj cíl vytvořit bezpečné a respektující oázy pro co nejvíce dětí. Míst, kde děti mohou být dětmi, mohou se rozvíjet přirozeně a úměrně ke svému věku. Prostředí, které bude vytvořené pro děti přesně podle jejich potřeb a podle představ jejich rodičů.

Moje cesta na ostrov plný dětí

Poslední dobou prožívám dny s pocitem velkého vnitřního klidu. Jsem ráda, že jsem se rozhodla vystoupit ze zaběhnutého společenského stereotypu a začala budovat prostředí, ve kterém moje dcera a její kamarádi si mohou dovolit být dětmi. Je to prostředí, které je respektující a zajišťuje jim pocit bezpečí, který potřebují.

Navíc se mohu podílet na tom, jak bych si přála, aby tato školka mohla vypadat a fungovat. Ano, zakládáme pro děti školku. Přála jsem si, aby nastavení a atmosféra školky děti rozvíjela, podporovala jejich vnitřní motivaci, aby respektovala jejich aktuální potřeby.

Dokonce jsem našla díky tomu i spoustu nových přátel, se kterými jsme na jedné vlně. A můžeme tak tvořit společně. Protože naše děti jsou věkově blízko, budeme určitě jako rodiče spolu spolupracovat i nadále při vytváření školy.

Můžu nyní zažívat něco, o čem se mi předtím ani nesnilo. Celé to dění kolem vlastní realizace je velice obohacující a motivující. A vytváří to ve mně chuť do dalšího a dalšího tvoření.

Střet s realitou

Tomu všemu ale předcházel veliký vzdor. Obrovská nechuť podrobit se zaběhnutému systému, který mi vůbec nedával smysl. Nelíbilo se mi, kam směřuji a kam směřuje celý systém. Bylo to také období velkého strachu a nejistoty.

Připadala jsem si jako v rozjetém vlaku, do kterého jsem porodem naskočila a měla jsem pocit, že nemám šanci zatáhnout za ruční brzdu a vystoupit z něho ven. Chvílemi mě strach až paralyzoval. Bylo to, jako bych začala padat do pomyslného trychtýře, který mě jednoho dne začne nutit prolézt tím svým nejužším místem.

A každá buňka v mém těle začala křičet … NE!

Co s tím můžu udělat?

Po narození dcery jsem si prostě začala uvědomovat, co všechno mi v tom, co se „musí“, nevyhovuje. A především jsem si začala všímat věcí a souvislostí, které se mě před jejím narozením nějak netýkaly. Nebo jsem jim spíš nevěnovala pozornost, neuvědomovala si je a neviděla je.

Stále intenzivněji jsem začala vnímat, jak právě tento zaběhnutý systém se z těch jedinečných bytostí, co přichází na tento svět, snaží udělat uniformované nevyčnívající osoby. A cítila jsem, že takto to přece nechci!

Neustále jsem se sama sebe ptala, co s tím můžu udělat? Jak to celé můžu nějak změnit?

A tehdy se začala rodit myšlenka, založit školku. Přála jsem si, aby moje dcera měla příležitost trávit svoje dětství v kolektivu dětí. Aby měla šanci zažít jejich vzájemné interakce. Od mala spolu chodíme mezi děti a já pozorovala, jak jí to tam baví. Bylo mi tedy jasné, že nemůžu jít cestou … zůstane doma a sama.


Pojďme to udělat se školkou jinak

Prožitková výzva pro rodiče

Pojďte si na vlastní rodičovskou kůži vyzkoušet, proč je důležité vytvořit pro předškolní děti oázy bezpečí a důvěry, kde budou respektujícím způsobem doprovázeny průvodcem na své cestě právě v tomto nejkřehčím období svého života.

Proč dětem umožnit rozvíjet se v bezpečném a respektujícím prostředí.


Pojďme to udělat se školkou jinak

Prožitková výzva pro průvodce

Pojďte si na vlastní kůži průvodce vyzkoušet, proč je důležité vytvořit pro předškolní děti oázy bezpečí a důvěry, kde budou respektujícím způsobem doprovázeny průvodcem na své cestě právě v tomto nejkřehčím období svého života.

A pak nastal zlom

Zlom nastal, když jsem shlédla jedno „motivační“ video o hledání svého poslání v souvislosti se vztekem. A došlo mi, že nejsilnější emoce mám právě, když se jedná o děti. Respektive, když se jedná o děti, které jsou pohlceny systémem. A když si ten systém s nimi v podstatě dělá, co chce, bez možnosti zastání.

Najednou mi to celé docvaklo. Najednou to začalo všechno zapadat a dávat smysl. A padlo rozhodnutí založit školku a pak školu podle svých představ a s respektem k potřebám dětí.

Najednou se vlak rozjel úplně jiným směrem

Začala jsem o té myšlence mluvit mezi přáteli. A setkala jsem se s podporou. Dozvěděla jsem se, že spousta rodičů, kteří třeba nemají odvahu jít a tu školku založit, že na to právě čeká. Říkali mi - o to bude zájem!

Kontaktovala jsem proto organizace, kterým se už před lety podařilo ze systému vystoupit, a začala jsem se inspirovat jejich zkušenostmi a nastavením. Mohla jsem tak začít porovnávat, co mi přijde výhodnější nebo naopak, kterou cestou bych nechtěla jít.

Dokonce se mi podařilo najít spojence. A v ten moment začala bouře nápadů. Začala se pomalu rýsovat reálná představa toho, co by nám dávalo smysl.

Vždyť je to vlastně zábava!

Mohla jsem si uvědomit, že právě ta bouře nápadů, hledání nových možností jak něco zrealizovat, pozorování celé té tvorby z různých úhlů pohledu, že to je to, co mi vždy dokázalo vehnat krev do žil. Vždy mě to dokázalo vtáhnout a úplně pohltit.

Jak řekla moje parťačka ... "Je to opravdu nádherný pocit stát u zrodu něčeho úžasného, co dává smysl."

Školka a škola do každého města nebo dědiny!

Na začátku projektu Ostrov pro děti byl záměr vytvořit víc takových míst i pro další děti a podpořit tak ostatní rodiče ve vytváření prostředí pro své děti mimo zavedený systém. O to víc mi to dává smysl dnes, když  si tou cestou sama procházím a vím, že tento záměr je uchopitelný, je realizovatelný, dává smysl a je o něj zájem.

A najednou jsem uviděla mapu naší země, tak se postupně za každou založenou školku a školu na ní rozsvítí malinkaté světýlko. Jedno malinkaté světýlko, ale spousta šťastných dětských očí za ním.

Pojďme do toho společně

Rozhodla jsem se proto podělit se s ostatními o své zkušenosti, které jsem po této cestě posbírala. Podpořit vás tak při realizaci školky nebo školy podle vašich představ. Mohu vás tak provést krok za krokem celým procesem. Poukázat na to, na co je dobré nezapomenout, co nepřehlédnout, na co si dát pozor. Nasměrovat vás k tomu, aby jste zjistili, jaké nastavení si vlastně přejete a co od toho očekáváte.

Ráda bych vám ukázala, jak je možné celou situaci uchopit, podívat se na ni úplně jinou optikou a z nadhledu. Chtěla bych se s vámi podělit o to, jak se jednoduše, rychle a bez zbytečného papírování dá vystoupit ze systému, založit si něco svého a dojít tak k vysněnému cíli.

Současně bych byla ráda u toho, až se ta vaše vysněná školka nebo škola otevře pro své milé malé kamarády. Až se na té mapě to světýlko podaří rozsvítit.

Mým záměrem je provést vás celým procesem až do úspěšného cíle.

JAK založit ŠKOLKU

Manuál pro rodiče, průvodce nebo pro toho
kdo si přeje založit školku.

Pusťte se do tvoření školky přesně takové, jakou jste si sami vysnili! Krok za krokem si projděte jednotlivé oblasti a položte tak základní kameny ke své školce. 

Jak založit školku a umožnit tak dětem rozvíjet se v bezpečném a respektujícím prostředí.

Proč vytvořit Ostrov pro děti?

 • Podpoříme děti v jejich zdravém vývoji
 • Vytvoříme pro děti bezpečné a respektující prostředí
 • Ukážeme dětem, že je možné si vybírat z různých možností
 • Necháme děti si vybudovat pevné základy, na kterých budou moci stavět po celý život

Proč se přidat do komunity?

 • Můžeme sdílet s podobně naladěnými lidmi svoje obavy, zkušenosti, nápady
 • Můžeme se nechat motivovat nebo můžeme motivovat druhé
 • Můžeme společně nacházet řešení
 • Můžeme se vzájemně podporovat a povzbuzovat v online prostředí

Proč se stát Souostrovím?

 • Dáme tak o sobě vědět rodičům i dalším Ostrovům
 • Můžeme dál tvořit společně pro víc dětí - soustředění, tábory
 • Můžeme se navzájem podporovat
 • Můžeme tvořit pro komunity rodičů nebo průvodců - inspirativní nebo vzdělávací akce, pobyty
 • Můžeme sdílet svoje zkušenosti
 • Jsem průvodce a chci o sobě dát vědět
info@ostrovprodeti.cz